Fotografie z roku 1907

Podívejte se:

Která kašna se Vám více líbí?

Fotografie z roku 2017

Neztratili se jenom sochy, ale také legenda...

Pojďme je spolu objevit!

Představte si, že žijeme v pradávném městě,
v místě s tisíciletou pamětí, a s každým zrozením, výkřikem i úsměvem se stáváme její součástí. A přesto, že se tady mluvívalo různými jazyky, věřte, že myšlenky, pocity a příběhy lidí se nemění a postupně se vtiskávají do bájí a pohádek. Nám se jedna z nich ztratila a zřejmě ta důležitá. Protože naši předkové ji ztvárnili do podoby kašny na náměstí. Kašna uprostřed bývala a stále je důležitým středobodem lidských sídel všude na světě. Lidé tam po generace chodili pro vodu, setkávají se tam a vyprávějí si tam o všem, co život životem lidským dělá. A těšívala se voda v našem kraji velké úctě, že z nejvyššího výčnělku kašny žehnala a vítala vodní víla příchozí, kteří na náměstí vstoupili.
Chceme tu ztracenou a zapomenutou báji či pohádku nalézt

a myslíme si, že ji můžeme postupně slepit ze střípků, které v sobě nosí každý, kdo v našem městě žije, má ho rád a s údivem poznává jeho nádherné okolí. Dávné příběhy k nám promlouvají při lesních procházkách a toulkách tajemnými údolími stejně, jako promlouvali k našim předkům. Nabízíme Vám „archeologický“ plán, výzvu ztvárnit z dochovaných a známých fragmentů a částí svou vlastní pohádku či pověst. Zadání je prosté, neboť z historických fotografií víme, že na pohádkové kašně byly postavy: dřevorubec, možná myslivec, vzhlížející k žehnající vodní víle a dále malá holčička, ale možná to byl kluk a pak také tam byli dva havrani a trpaslík, možná dokonce král trpaslíků. A také víme, že důležitým místem v té pověsti byla Loubská rokle.

Pojďme společně nalézt a oživit dávnou pohádku, jako když o prázdninách, na půdě dědečkovy chalupy, čteme ve starém památníku až k místu, kde chybí pár listů… Budeme Vaše „střípky“ sbírat na záložce „přidejte se k nám“ . . . A až jich budeme mít pěknou hromádku, budeme z ní vybírat a číst, otiskovat a vystavovat…