Aktuality

Vyhodnocení soutěží vyhlášených ZUŠ Děčín p.o.
ve spolupráci s ARTCZECH.COM z.s.

Soutěž pro MŠ a ZŠ - POHÁDKOVÁ KAŠNA:

1) Ilustrace k pověsti o Loubském prameni

věková kategorie 7 – 11 let:
 čestné uznání – Adéla Košnarová

věková kategorie 12 – 15 let:
1. Jana Krejčíková
2. Anna Florida Karlová
3. Anežka Švecová

2) Můj návrh sochařské výzdoby kašny

věková kategorie 4 – 6 let: 
1. Anna Tereza Hrčková
2. Sofie Foldynová

věková kategorie 7 – 11 let:
1. Josefína Chmelíková
2. Matyáš Veselý
3. Tomáš Hubka

věková kategorie 12 – 15 let:
1. David Štochl
2. Marianna Vlčková
3. Lucie Málková

Soutěž pro SŠ - MOJE KAŠNA:

1) Ilustrace k pověsti o Loubském prameni

Čestné uznání – Aneta Brahová

2) Můj návrh sochařské výzdoby kašny

1. Mikuláš Musil

2. Vladimír Houška

3. Jakub Dlouhý

3) Obal regionálního produktu s tématem kašny

1. Ondřej Skalický

2. Blanka Rieglová

3. Nikola Novotná