Neznámý autor: Pověst o loubském kameni

Sáně poslušně sledovaly kroky muže v dlouhém kabátu a ve vysokých botách. Límec měl ohrnutý a hlavu přikrytou filcovým kloboukem, záda mírně shrbená a ruce schované v pletených palčácích. Na saních bylo několik polen, sekyra s pilou a režný pytel. V něm vezl domů Petr Böhm prázdnou bandasku a plátěný ubrousek s několika drobky chleba. Vezené dřevo skončí v krbu pana …

Neznámý autor: Pohádka o vodě, inspirovaná kašnou na děčínském náměstí, z níž kdysi vodní víla žehnala příchozím.

Usilovně vzpomínám, jak to vlastně tenkrát bylo.. jak se to všechno přihodilo.. jak do sebe zapadly životy těch lidí, jako když zapínáš mysliveckou kamizolu.. knoflík po knoflíku se protahuje natěsno předem připravenými dírkami.. stejné dírky a stejné knoflíky… Inu, holenkové, snad nejste tak bláhoví, že byste věřili, že mocipán má co svůj život pěkně vtisklý …

Drahomíra Veselá: Osud je kámen, vhozený do studny, pírko letící vzduchem.

Říkají nám různě… Už jsme tu byli a máme to tu rádi, proto se často vracíme. Tak například já a moji kolegové…ale nepředbíhejme…  V ten rozhodný den to mohlo dopadnout špatně. Nebyli jsme žádní nováčci, přesto jsme měli obavy. Jediná chyba, jediná promarněná chvilka a zvrtlo by se to tak, že by nás opravdu nikdo nepochválil. To …

Jiří Urban: Legenda o dřevorubci, zlé ženě, třech havranech, trpaslíku a víle.

Žil byl jeden chudý dřevorubec, který neměl kromě zlé ženy a tupé sekyry zhola nic. Navíc byl ještě velmi plachý, až submisivní. Co toto slovo, děti, znamená? Ottův výkladový slovník naučný uvádí, že submisivní osoba je ta, která se neustále podřizuje cizí vůli. Nemusíte moc dlouho přemýšlet, abyste zjistili, že takový člověk žije ve vaší …